Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Manipulatie in het Bronnenboek op bladzijde 17.


Klik op de kaart voor een vergroting.

Op bladzijde 17 in het Bronnenboek staat een kaartje en de 3 teksten: 18, 19 en 20.

In tekst 18 noemt het Bronnenboek de Tabula Peutingeriana waarop Noviomagi staat.
Er wordt bij vermeld dat het uit de 3de-4de eeuw dateert of uit de 12de-13de eeuw. Het zou gaan om Segment I 4 van de Kaart van Weber.
Het ontbreken van verdere uitleg is voor de kenners wellicht minder noodzakelijk, voor de onafhankelijke lezer zeer noodzakelijk. Waarom worden er 4 eeuwen genoemd? Waarom wordt niet verder toegelicht dat het hier genoemde Noviomagi Nijmegen is? Dit Noviomagi ligt aan de Rijn en in Patavia en aan beide voldoet Nijmegen niet.

Bij tekst 19: genoemd worden de jaartallen 700-725 genoemd.
Hier worden twee teksten door elkaar gehaald: een tekst van de Geograaf van Ravenna en een tekst uit de Annales Regni Francorum. Zonder verdere toelichtiong of uitleg is dit wetenschappelijk zeer onverantwoord.
Uit de tekst van Ravennas wordt de plaats Noita genoemd, dat in het vaderland van de \Franken ligt en bij de rivier de Rijn. Er wordt niet uitgelegd wordt waarom dat Nijmegen zou zijn.
Uit de tekst van de Annales Regni Francorum wordt vermeld dat de keizer Kerstmis vierde in Herstal en Pasen in de villa die Nijmegen genoemd wordt. En het aantal jaren werd 777.
Het is dus een tekst uit het jaar 776.

Tekst 20: Het Bronnenboek noemt het bezoek van Karel de Grote (maart-juni) 777, aan de plaatsen Herstal, Nijmegen en Paderborn. Ook worden daarnaast nog zonder verdere uitleg de jaartallen 788-793 genoemd.
De gegeven Latijnse tekst (uit de Annales Regni Francorum) noemt hier geen Paderborn, slechts Haristallio en vila quae diciture Niumaga. Ook hier blijkt weer de onwetenschappelijke werkwijze van Leupen c.s. Geef volledige teksten en niet slechts het gedeelte wat je goed uitkomt. Dat Haristallio Herstal is en Niumaga Nijmegen is, zijn dan wel traditionele opvattingen, maar er ontbreekt bij deze opvattingen elk bewijs, ook archeologisch. Het niet genoemde Patherbrunnen was Pierrefonds (een rechtstreekse vertaling), dat op 30 km ten zuiden van Noyon gelegen is en in bronnen voorkomt als het alom bekende Padrabrunnon. Het genoemde Niumaga is Noyon.

Deze bladzijde wordt gegeven als voorbeeld. In het Bronnenboek van Nijmegen zijn op elke bladzijde vergelijkbare fouten en manipulaties te vinden. Behalve de onbewezen opvattingen, zijn er vele voorbeelden van malversaties en zelfs bedrog aantoonbaar. Het boek heet "Bronnen"boek, maar verwijst slechts naar bronnen of geeft enkel gedeelten van bronnen. Moet de onafhankelijke lezer de bronnen vervolgens zelf maar opzoeken? De opvattingen van het Bronnenboek worden niet bewezen met de gegeven tekst. Het toont het onwetenschappelijke niveau waarop het Bronnenboek gestoeld is, feilloos aan.


Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.