De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Plaatsen en plaatsnamen en hun logische samenhang.

Lees meer over achtergronden om een goed begip te krijgen van waar de historici in de fout gingen.

"Stabilitas loci"


wetenschap is twijfel


ongelooflijk


Heiligenlevens


KletspraatDe Romeinse wegen in het Noord-westen van Frankrijk. Klik op de kaart voor een vergroting. Vergelijk dit eens met die ene weg door de Betuwe, waarvan slecht enkele stukjes zijn teruggevonden.De twee wegen door de Patavia in Noord-westen van Frankrijk. Klik op de kaart voor een vergroting. Vergelijk dit eens met die ene weg door de Betuwe, waarvan slecht enkele stukjes zijn teruggevonden.

Het grote misverstand bestaat uit et feit dat 'men' altjd meende dat de Romeinen de meest logische weg volgden. Hoewel Romeinse wegen doorgaans recht waren, ging men ook over 'zijwegen' die niet op de Peutingerkaart staan, maar archeologisch wel zijn teruggevonden. Zie de kaarten hiernaast.
Kaart van de Boulonais, de streek waar de geschiedenis van St.Willibord geplaats moet worden. Klik op de kaart voor een vergroting. Rechts van Liques (net buiten deze kaart) ligt Tournehem, het Trajectum van St.Willibrord. Klik hier voor een kaart van het missiegebied van St.Willibord.
De Fundamentele verwarring bestaat uit de vraag of Noviomagus uit de klassieke teksten Nijmegen is of Noyon. Het kernpunt waar alles mee begon en waar alles om draait is deze hier genoemde fundamentele verwarring. Deze kwestie ligt aan de grondslag van talloze andere opvattingen, zoals de verwarring rond Trajectum: was het Utrecht of was het Tournehem en Dockynchirica, was dat Dokkum of Duinkerke? Immers als Nijmegen fout is, is Utrecht ook niet de bisschopszetel van Willibrord en werd Bonifatius niet in Dokkum vermoord en dan was de Betuwe ook niet het land van de Bataven. Dat gebeurde allemaal in Noord-Frankrijk!

De visie van Albert Delahaye.
Klik op deze tekst in het kader hierboven voor een kaart van Guines en omgeving als voorbeeld voor het aantal plaatsnamen in het gebied rond Tournehem, waaronder Hames-Boucres en Brêmes, de naamgevers van Hamburg en Bremen. Juist deze plaatsnamen hebben voor de fundamentele verwarring gezorgd. Wordt in een tekst uit 714 de plaats Suestra genoemd, is dat dan Susteren in Nederland of Souastre bij Arras? Bestnd Susteren al in 714? Lees meer over Susteren.Kaarten en bewijzen.
Op deze pagina treft U meerdere kaarten aan die te maken hebben met de visie van Albert Delahaye. De toelichting bij de kaart geeft meer informatie over de kaart en de consequenties die dat heeft voor de geschiedenis. Deze kaarten zijn niet getekend door Delahaye, maar komen voor in publicaties van anderen, maar sluiten wel aan bij de opvattingen van Delahaye. Klik hier voor kaarten getekend door Albert Delahaye die zijn visie over de plaatsnamen ondersteunen en bewijzen.
Romeinse wegen en kaarten.
In Frankrijk zijn vele tientallen Romeinse wegen over honderden kilometers archeologisch vastgesteld. Wat daarbij opvalt is dat in Frankrijk veel meer wegen gevonden zijn dan er op de Peutingerkaart getekend zijn. Wat op de Peutingerkaart een doorgaande weg lijkt te zijn, is in de praktijk vaak een kris-kras weg, soms zelfs een onlogische omweg. Het blijkt dat de Peutingerkaart een erg vertekend beeld van de werkelijkheid weergeeft.


Kaarten die de visie van Albert Delahaye ondersteunen en zijn gelijk aantonen. Klik op een kaart voor een vergroting.Kaart van de Romeinse wegen in Noord-Frankrijk volgens Les Voies Romainen (1955) van Raymond Chevallier. De kaart is van archeoloog Jozef Mertens en wat leesbaarheid betreft sterk verbeterd door Ruud van Veen (Groningen).

Deze kaart toont de transgressie van de 4de eeuw tot heden. Duidelijk is dat het gebied ten noorden van Saint-Omer een grote zee-inham was. Het was de plaats van het Romeinse Flevum en het middeleeuwse Almere. Lees meer over het Almere.

De nieuwe kaart van Germania geprojecteerd op de Noordwest kust van Europa. Het blijkt feilloos te passen op (Frans-)Vlaanderen. Het is ook precies dit gebied waar de taalgrens ligt en de scheiding tussen Romaans en Germaans vormt.Lees het boek "De Ware Kijk Op" oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.