De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Het Valkhof en de Valkhofburcht.

Lees meer over Het Valkhof 2000 jaar geschiedenis en over de de Valkhofburcht.
.
De Kapel op het Valkhof heeft vanouds het patronaat van Sint-Nicolaas. die pas ná 1087 in Westelijk-Europa bekend werd. Als patroon van de schippers, is zijn naam en zijn patronaatschap vanaf 1087 aan veel kerken, vooral in havenplaatsen, in gebruik geraakt. De kapel op het Valkhof kan dan ook niet ouder zijn dan uit 1087, hoewel men het in Nijmegen graag op 1030 houdt. Hoewel Nicolaas als heilige wordt beschouwd, vandaar het 'Sint', is hij niet overleden vanwege het geloof. Wel zijn aan hem vele wonderen en nog meer wonderlijke verhalen toegeschreven en is hij patroon van veel deugden en beroepen, zoals van zeelui, advocaten, bakkers, kalkbranders, wevers, dieven, moordenaars, rechters, geldhandelaars, hoeren, geliefden, maagden, scholieren, studenten, houtzagers, bergbewoners, kinderen, kleermakers, kuipers, marskramers, pelgrims, reizigers, schrijvers, slagers, ververs, korenhandelaars, vissers, schippers en herbergiers (zie afbeelding hiernaast). En dan te bedenken dat hij van origine niet eens een echte martelaar was, zo een die omwille van het geloof was gestorven. En dan zoveel patronaten? Nicolaas stamde uit de tijd van het al tamelijk gevestigde christendom, dus al te moeilijk -met vervolging e.d.- heeft hij het niet gehad. Die wonderlijke verhalen vormen nog steeds de basis van het 'Sinterklaasfeest' zoals wij dat kennen van de kindervriend, met strooigoed en geschenken.

Het verhaal van Orderic Vitalis die het als eerste op schrift stelde, bevat de nodige onmogelijkheden en verzinsels. Het graf van Sint-Nicolaas is totaal onbekend. De opgravingen die momenteel plaats vinden, zijn slechts bedoeld zijn om meer toeristen naar Myra of in Bari te krijgen. Het gaat wel vaker zo met heiligen en begraafplaatsen, zoals met St.Willibrord in Echternach en de moord op Bonifatius in Dokkum. Leuk bedacht, maar historisch volkomen misplaatst.
Is de Gemeente Nijmegen werkelijk schandalig nonchalant met het Cultureel Erfgoed?
Of weet men op het Gemeentehuis beter dan de 'historici' wat het werkelijke Cultureel en Historisch Erfgoed is?


De kapel op het Valkhof geeft de ware geschiedenis van Nijmegen aan. Gebouwd ná 1087, aanvankelijk 'heidense' en 'Karolingische' kapel genoemd, hanteert men heden de naam Ottoonse kapel. De kapel is gebouwd uit ''rommelstenen', zeer slordig gemetseld, een keizer onwaardig. Men heeft de kapel gebouwd met puin dat men overal in Nijmegen vond, zelfs Romeinse dakpannen (foto 2 v.links) zijn erin verwerkt. Op de 4de foto is een zakhorloge erin verwerkt. Zie de foto's hieronder. (Klik op de foto voor een vergroting).


In het artikel over de plannen tot herbouw van de Valkhofburcht staan enkele storende fouten waaruit blijkt dat de opstellers van dit plan geen weet hebben van de werkelijke geschiedenis van deze burcht.
  • De burcht is geen voorzetting van 'iets' (?) van Karel de Grote. Die is immers nooit in Nijmegen geweest.
  • De St.Nicolaas kapel en Barbarossaruïne zijn geen resten van de nooit bestaande burcht van Karel de Grote.
  • De St.Nicolaas kapel stamt uit het einde van de 11de eeuw.
  • De Barbarossaruïne stamt uit ca.1155 en werd gebouwd in opdracht van Frederik Barbarossa en draag derhalve zijn naam.
  • Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

    Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.