De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Romeins Verkeer.

Hier wordt nog aan gewerkt!


De visie van Albert Delahaye.
Voor het reizen in de oudheid zijn twee factoren van onmiskenbare invloed geweest: de staat van de wegen en de vervoersmiddelen. Vergelijkingen met huidige omstandigheden gaan volkomen mank. Veel wegen waren er niet en de vervoersmiddelen waren beperkt. De meeste reizen werden te voet afgelegd. Men maakte ook veel gebruik van waterwegen, voor zover die bevaarbaar waren.
Dan had men natuurlijk ook nog de nodige natuurlijke hindernissen, zoals gebergten, uitgestrekte bossen en oerwouden, moerassen en rivieren, beken en sloten die men over moest steken.
Met het bepalen van de reis en de reissnelheid zijn de historici onmiskenbaar van onjuist veronderstellingen uitgegaan. Een reis van Nijmegen naar Aken was over water niet mogelijk. Aken (als voorbeeld) was niet over water bereikbaar. Als de keizer 'over water' naar Aken reisde, hoort daar onmiskenbaar ook een deel van de reis over land bij. Bovendien zou de reis ook tegen de stroom (van de Rijn) ingegaan zijn, wat de reissnelheid ernstig vertraagde en de reistijd derhalve flink toenam.Romeins Verkeer........
..... over water.


Artists Impressions: Frederic Weijs (links) en Kelvin Wilson (rechts).Wat weten we uit de klassieke teksten?


In veel klassieke teksten worden niet altijd de reizen aangegeven, maar vaak wel de plaatsen waartussen de reis zich voordeed. Bij het bepalen van welke plaats bedoeld wordt, is de reisafstand mede bepalend. Als Karel de Grote een veldtocht tegen de Saksen onderneemt en de historici plaatsen de Saksen in Noord-Duitsland, dan zijn die veldtochten onmogelijk uitvoerbaar geweest. Zie voor enkele voorbeelden de Annales Regni Francorum.


Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.