Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.
Het Bronnenboek van Nijmegen.

De periode van Karel de Grote in het Bronnenboek van Nijmegen.

Het Bronnenboek van Nijmegen is een eclatante bevestiging van het gelijk van Albert Delahaye en toont onmiskenbaar aan dat de traditionele Romeinse en Karolingische geschiedenis van Nijmegen fout is.

Het belangrijkste jaartal uit de regeeerperiode van Karel de Grote slaat Het Bronnenboek over. In 768 werd Karel de Grote in Noviomagus gekroond tot Koning van de Franken. Het is wel duidelijk waarom Leupen c.s. dit overslaat. Dit Noviomagus was onbetwist Noyon. Daarmee vervalt het uitgangspunt van Het Bronnenboek waarin Noviomagus steeds als Nijmegen wordt opgevat. Het Bronnenboek van Nijmegen erkent hiermee het gelijk van Albert Delahaye.

Het Bronnenboek geeft over de regeerperiode van Karel de Grote die van 768 tot 814 was en dus 46 jaar omvatte, slechts 9 teksten: de nummers 20 t/m 28. Deze 9 teksten volgen direct op de 18 teksten uit de Romeinse periode. Het Bronnenboek vertoont tussen de 3e en 8e eeuw een gat van 5 eeuwen, waarmee tevens bewezen is dat de continuïteit van Nijmegen nooit bestaan heeft. Van 7 van deze teksten wordt een vertaling gegeven, van één tekst alleen de vertaling. Bij deze vertalingen blijft natuurlijk de centrale vraag op grond van welk criterium het genoemde Niumaga of Noviomagum (of een variatie: zie de tabel hieronder) dwingend als Nijmegen zou moeten worden opgevat.

Het bronnenboek geeft geen enkele tekst over de kroning van Karel de Grote in Noviomagus, dat in meerdere kronieken en onder verschillende namen wordt vermeld. Klik hier voor een overzicht. Daarmee erkent het Bronnenboek dat dit Noviomagus dus niet Nijmegen was. Dat Karel de Grote in Noyon gekroond werd is een historische zekerheid. Het staat dus vast dat het Karolingische Noviomagus de Franse stad Noyon was. Als historici van het Karolingisch Noviomagus vervolgens Nijmegen willen maken, moet men toch met ijzersterke bewijzen komen. En die ontbreken tot heden. Ook ontbreken teksten over tolheffingen, over schenkingen aan kloosters en kerken (op één na: tekst 21), over bevestigingen van eerdere schenkingen, rechten of bezittingen, over reizen in Frankrijk, over de Noormannen, over de jacht, over het testament van Karel de Grote, omdat deze teveel "Franse gegevens" bevatten. Ook ontbreekt elke verwijzing naar zijn overlijden in 814. Hoe zorgvuldig en compleet is dan je bronnenonderzoek?

Als men met het onderzoek naar de geschiedenis van het Noviomagus van Karel de Grote begint met het overslaan van de vele teksten, die berichten dat Karel de Grote in 768 in zijn zetel te Noviomagus (is Noyon) tot koning van de Franken is gekroond, kan men niet spreken van een wetenschappelijk verantwoorde uitgave. De bedoelde teksten zoekt men tevergeefs in het Bronnenboek, ze staan wel allemaal in "De Ware Kijk Op".


De 9 bronnen in het Bronnenboek uit de periode van Karel de Grote (768-814).
Centrale vraag is natuurlijk: "Wat bewijzen deze bronnen ten gunste van Nijmegen?"

TekstJaarGenoemde plaatsWaarover gaat de tekst?Bron van deze tekstConclusie
20777NiumagaReis van Niumaga naar Herstal.Annales Regni Francorum.In de tekst wordt geen enkele aanwijzing gegeven die de interpretatie Nijmegen dwingend maakt.
21777NiumagoBetreft een schenking aan de kerk van Trajectum.Gysseling en Koch.De befaamde Oorkonde uit 777, waarbij het Bronnenboek van de 14 genoemde namen er 9 overslaat. Met de overige 5 namen probeert het Bronnenboek aan te tonen dat het hier over Nijmegen gaat. Zie aldaar.
22777-800NoviomagiDe bouw van het nieuwe paleis van Karel de Grote.Einhardi Vita Kar. Rau AQ 5, p.186.Van een paleis van Karel de Grote is in Nijmegen geen scherf teruggevonden.
23804NiumagumEen reis naar Aken.Annales Guelf., Pertz MGH SS I, p.45.In de tekst wordt geen enkele aanwijzing gegeven die de interpretatie Nijmegen dwingend maakt.
24804NiumagumEen reis van Aken.Annales Mettensis.In de tekst wordt geen enkele aanwijzing gegeven die de interpretatie Nijmegen dwingend maakt.
25806NoviomagumEen reis van Thionville naar Noviomagus en naar Aken.Annales Regni Francorum.In de tekst wordt geen enkele aanwijzing gegeven die de interpretatie Nijmegen dwingend maakt. De genoemde rivieren Moezel en Renus zijn geen argument voor Nijmegen dat net als Aken niet aan de Rijn, noch aan de Moezel ligt.
26806NiumagoOndertekening van een akte.Capitulare missorum Niumagae datum, Capit.46.In de tekst wordt geen enkele aanwijzing gegeven die de interpretatie Nijmegen dwingend maakt.
27808NoviomagumEen reis van en naar Aken.Annales Regni Francorum.In de tekst wordt geen enkele aanwijzing gegeven die de interpretatie Nijmegen dwingend maakt.
28808NoviomagiEen reis van koning Eardulf vanuit Northumbrië via Noviomagus naar Rome.Annales Regni Francorum.Deze reis ging langs de bekende weg tussen Engeland en Rome, de Via Francigena (zie daar). Die route liep via Noyon en was een vaste route die meerdere vorsten en bisschoppen hebben afgelegd. De route via Nijmegen zou een flinke omweg hebben betekend.

Conclusies:
Tot en met het jaar 814 geeft het Bronnenboek 28 teksten, waarmee het poogt de Romeinse en Karolingische periode voor Nijmegen te bewijzen. Er kan slechts één conclusie getrokken worden: de naam Noviomagus heeft geen enkele keer betrekking op Nijmegen.

Tussen de teksten uit de Romeinse periode (nr. 1 t/m 18) en die uit de regeerperiode van Karel de Grote (nr.20 t/m 28) wordt in het Bronnenboek nog één tekst genoemd (nr. 19) uit 700/725.
Deze tekst, waarvan ook een vertaling gegeven wordt, noemt de plaats Noita, bij de rivier de Rijn. Hoewel Nijmegen niet aan deze voorwaarde voldoet, Nijmegen ligt niet aan of bij de Rijn, interpreteert het Bronnenboek dit Noita als Nijmegen. De Geograaf van Ravenna localiseert Noita in Francia Rinensis. Noita is natuurlijk geen verschrijving van Noviomagus, wat het Bronnenboek ervan maakt. Het is de plaats Noyelle(s) tussen Atrecht en Rijsel.

Klik hier voor de website Noviomagus.nl
Klik hier voor de WARE geschiedenis van Nijmegen,

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.