Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Tijdbalk van de pré-historie tot de Middeleeuwen.

200 v.-50 n.Chr.
50-250 n.Chr.
3e t/m 9e eeuw
10e eeuw.
Late Middeleeuwen.
Duinkerke I transgressie. Regressie-periode. Duinkerke II transgressie. Regressie-periode. Duinkerke III transgressie.
De periode vóór de Romeinen wordt ook wel de ijzertijd genoemd. Romeins Nederland Franken, Friezen en Saksen in Nederland? St.Willibrord in Utrecht? Wijk bij Duurstede een wereldhaven? Karel de Grote bouwt zijn nieuwe paleis in Nijmegen? De Noormannen plunderen Nederland? Juist in een periode dat heel laag Nederland (zie kaartje hieronder) overstroomd was? Opkomst van Nederland. Vanaf de 11e eeuw beschermt de aanleg van dijken ons land tegen verdere overstromingen. Regelmatig vinden er stormvloeden plaats, waarbij er toch nog grote overstromingen zijn. De Delta-werken in de 20e eeuw maken daar pas een einde aan.

Romeins Nederland valt precies samen met de regressie-periode tussen Duinkerke I en II. De Romeinen verlieten Nederland aan het begin van de Duinkerke II transgressie. De strijd tegen de zee konden zij niet winnen en hebben "de zaak maar laten gaan" (citaat D.P.Blok) en ons land verlaten.

Tegenwoordig worden de Duinkerke transgressies door enkele historici ter discussie gesteld, ondanks dat de Calais- en Duinkerke-transgressies in de geologie vastgestelde begrippen zijn. In Archeobrief 2 van 2006 (zie daar) wordt daar op ingegaan. Feitelijk staan de auteurs een naamsverandering voor, waarbij de nadruk komt te liggen op de afgezette grondsoort en niet op de ouderdom ervan.
Zie ook bij de transgressies.

Juist in de periode van hevige en langdurige overstromingen tijdens de Duinkerke II transgressie, zouden zich in Nederland een aantal historische gebeurtenissen hebben voorgedaan, die een doublure blijken te zijn van die in Noord-Frankrijk. En dit allemaal terwijl Nederland overstroomd was. Zie het kaartje hiernaast!
Friezen, Franken en Saksen, St.Willibrord en Bonifatius, Karel de Grote en de Noormannen, zij allen horen in deze periode niet in Nederland thuis, maar in Noord-Frankrijk.

Nederland ontstaat na de Duinkerke II transgressie. In de eeuwen daarna, Duinkerke III, weet men middels de aanleg van dijken, de strijd tegen de zee te winnen. Het gearceerde gedeelte op het kaartje hiernaast zou bij afwezigheid van dijken regelmatig overstroomd dus onbewoonbaar zijn geweest. Dit was ook de situatie in de 3e tot 9e eeuw.

Wijk bij Duurstede.

De opgravingen te Wijk bij Duurstede (zie bij De Opkomst van Nederland) tonen onmiskenbaar de bewoningsgeschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas aan. Er zijn 3 perioden van bewoning te onderscheiden:
  1. In de omgeving van Wijk bij Duurstede is een eerste bewoning in de Romeinse tijd geweest. Voor deze nederzetting heeft men foutief de naam Levesano van de Peutingerkaart gebruikt.

  2. Een tweede bewoning stamt uit de 9e eeuw, die duidelijk een nieuwe is, omdat zij van de eerste bewoning gescheiden is door 6 eeuwen met NIETS. Deze tweede bewoning was een nederzetting van jagers en vissers, precies zoals de kroniek van Kamerijk ons meedeelt. Er is ook geen enkel verband aangetoond tussen het Romeins dat in de omgeving van Wijk bij Duurstede is gevonden en deze vroeg-Middeleeuwse nederzetting. Deze tweede bewoning heeft men, ook foutief, de naam Dorestad gegeven. Wijk bij Duurstede voldoet ook niet aan de kenmerken van Dorestad, zoals in de verschillende bronnen genoemd. Zie bij Dorestadum

  3. De derde bewoning begint op het eind van de 13e eeuw, weer gescheiden van de vorige bewoning door 4 eeuwen met NIETS. Deze 3e nederzetting droeg de naam Wic of Wijc(k), waarbij "bi Duerstede" een 14e eeuwse toevoeging was. In Wijk bij Duurstede heeft men in het jaar 2000 het 700 jarig bestaan van de stad gevierd. Historische gezien volkomen juist. Waarmee ook de VVV bevestigt dat Wijk bij Duursteden niet het oude Dorestadum was.

Kijk hier hoe en in welke eeuw de traditie ontstond aan de hand van de Jaartallen