De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Het verhaal van Nederland. Dit is 'ons' verhaal!Presentator Daan Schuurmans, een fantastische verteller. Of moet het zijn een fantasierijke verteller? Hij zal de teksten niet zelf bedacht hebben. Dat moet op het conto van de 'deskundige' historici geschreven worden.

Afbeeldingen vanaf de TV. gefotografeerd. Veel teksten zijn vanuit het vertelde verhaal overgenomen.

We bespreken hier de uitzendingen over de Romeinse en Bataven (aflevering 2) en over de Friezen en Franken (aflevering 3).De Romeinen in ons land: schoolplaat van J.H.Isings (uit 1950).


Aflevering 2: Romeinen en Bataven.
Het is uiteraard een goede zaak dat er aandacht is voor de vroegste geschiedenis van Nederland, maar het is daarbij wel zaak zoveel mogelijk de historische waarheid te volgen en er geen 'stripverhaal' van te maken.

Het is goed dat er ook eens aandacht besteed wordt aan de andere kant van de Romeinse bezetting in Europa en in ons land, die er zeker geweest is. Het is zoals Tacitus al schreef: "De Romeinen zijn de rovers en plunderaars van deze wereld", wat goed in beeld gebracht werd. De Romeinse maatschappij was gebaseerd op slavernij. Meer dan 200 miljoen slaven hebben het Romeinse rijk opgebouwd tot en met het Colosseum in Rome. Tacitus prees de Germanen juist, met name de huwelijkstrouw, wat door hem 'als voorbeeld gesteld werd voor de Romeinse samenleving'.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat men in Nederland die Romeinse bezetting voorgedragen heeft als Cultureel Erfgoed, wat door de Unesco ook gehonoreerd is. Het zou hetzelfde zijn als men de slavernij of de Duitse bezetting in W.O.2 als Cultureel Erfgoed zou willen voordragen. Lees het kader hieronder.

Toch is er heel wat aan te merken op de aflevering over de Romeinse tijd, maar dat kan ook niet anders als er slechts traditionele historici aan het woord komen, die hier als 'deskundige' adviseurs worden opgevoerd. Ik noem Nico Roymans, Stijn Heeren, Paul van der Heijden en Jasper de Bruin. Bij hen is 1 + 1 blijkbaar geen 2, maar 11, waarbij de tussenliggende 9 punten opgevuld worden met fabels, mythen en zelfs complete leugens.


Hoe kan dit? Van der Heijden werkte toch zelf mee aan de TV.serie? Heeft hij geen preview gezien?

Het verhaal over die veldslag bij Kessel, een verhaal dat Nico Roymans in DWDD van 9 december 2015 ter tafel bracht, is een complete farce. Dat werd dan ook spoedig daarna door enkele echt deskundige historici volledig van tafel geveegd. En dan duikt die oude mythe toch weer op in deze aflevering. Onbegrijpelijk!

Stijn Heeren heeft het verblijf van de Bataven in de Betuwe zelf als een mythe weersproken en Paul van der Heijden schrijft in zijn eigen boeken dat we 'van bepaalde zaken helemaal niets weten'. En dan komen die 'bepaalde zaken' hier weer in de uitzending alsof het ware geschiedenis betreft. Hebben de betrokken 'deskundigen' nooit hun eigen publicaties gelezen, waarin ze toch een aantal tradities zelf tegenspreken?

Zo is het verhaal over de Bataven als 'inwoners van ons land' volkomen onjuist, tenzij je 'ons land' neemt zoals het was in de tijd van de Zeventien Verenigde Nederlanden. Toen hoorde tot 1713 Frans-Vlaanderen er ook nog bij en dat was precies de plaats waar de Bataven woonden. De Bataven waren MenapiŽrs en waren een afsplitsing van de Chatten die als hoofdstad Castellum Menapiorum (is Cassel) hadden, maar dan wel Cassel in Frans-Vlaanderen en niet Kassel in Duitsland. Vanuit hun land kon je "de overkant zien" (=Engeland), zoals meerdere klassieke schrijvers ons meedelen. En dat is slechtst mogelijk op ťťn plek in Europa, precies op de plaats waar nu de Kanaaltunnel ligt! Die MenapiŽrs woonden ook niet in de omgeving van Gorinchem, zoals op het kaartje in deze aflevering wordt afgebeeld, maar aan de kust van Het Kanaal, wat ook de betekenis van hun naam is. MenapiŽrs is Keltisch en betekent 'kustbewoners'. Zij waren de buren van de MoriniŽrs. Overigens woonden de NerviŽrs ook niet in de omgeving van Xanten zoals afgebeeld wordt op hetzelfde kaartje, maar waren het de bewoners van Bavay (Baca conervio op de Peutingerkaart) in Noord-Frankrijk, wat toch elke historicus zou moeten weten. En waar de Atuatuci geplaatst worden maakt me nieuwsgierig. In de omgeving van Douai? Dat zou helemaal juist zijn, waarbij men dan wel afwijkt van de traditionele opvatting!

De grondfout in het hele verhaal is dat de Germanen blijkbaar nog steeds als de bewoners van Duitsland en ten noorden van de Renus worden beschouwd. Maar het Germania van Tacitus lag ten zuiden van de Rijn, zoals de Romeinse provincies Germania Inferior en Germania Superior al aantonen. Daar onder de taalgrens leverde Julius Caesar ook enkele veldslagen en niet in Kessel tegen de Bataven, maar bij Douai tegen de Eburonen. De Renus was in de tijd van Caesar niet de Rijn, maar een 'grensrivier' in Gallia. Dat Nederland ooit tot GalliŽ gehoord heeft is ook zo'n onbewezen opvatting. Wist U trouwens dat meerdere keizers een lijfwacht hadden van Bataven? Zo vijandig was die relatie tussen Romeinen en Bataven dus niet.

Gelukkig is Claudius Civilis, wat lang de traditie was (zie ook het opschrift op het hek op het Valkhof waar 'hij stond te knarsentanden toen hij de Romeinse legerscharen zag naderen'. -blijkbaar kwamen die uit de Betuwe?-), vervangen door zijn broer Julius. Overigens wat genoemd wordt dat er meerdere broers in het Romeinse leger diende, is een mythe. Het is slechts van twee broers bekend, Arminius en Flavus, maar die gingen na aanvankelijk gevangen genomen te zijn na de Varusslag, 'vrijwillig' mee naar Rome en kregen daar een aansprekende opleiding en functie. Valt mee dat de Varusslag niet genoemd werd, die wellicht in Varsseveld geplaatst zou zijn, zoals enkele traditionalisten ons nog steeds willen doen geloven. Maar het wel een veldslag die de Romeinen verloren hebben, wat dus in tegenspraak is met wat Paul van der Heijden beweerde, dat je van de Romeinen nooit kunt winnen. Lees meer over Arminius en Flavus en de Varusslag.

Andere punten die met de verkeerde informatie in beeld gebracht worden zijn de 'Bataafse tempel' in Elst en de Romeinse resten onder het Domplein in Utrecht met brandsporen?.
Er zijn nog veel meer details te noemen waar een loopje met de geschiedenis is genomen. Daarover kun je op deze website de juiste informatie over.


Op 16 februari was de aflevering 3 te zien van Het Verhaal van Nederland die zich voor een deel in Utrecht afspeelt. In het derde deel van de NTR-serie staan de vroege middeleeuwen centraal. In die tijd werd ons land grotendeels bewoond door de Friezen, maar was ook het christendom bezig met een opmars.
Presentator Daan Schuurmans neemt een kijkje onder de Dom, waar de fundamenten van een oude gotische kerk liggen die werd gebouwd nadat de Friezen in het gebied waren bekeerd door christelijke missionarissen. De relieken die de zendelingen hiervoor gebruikten zijn nu te zien in Museum Catharijneconvent.

In Het Verhaal van Nederland worden de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis getoond op een manier waarop het voor de kijker tastbaar moet worden. De NPO heeft dat gedaan door de geschiedenis en documentairestijl te combineren met elementen van een dramaserie.

Cultureel Erfgoed.
De Neder-Germaanse Limes werd in 2021 bestempeld als Cultureel Erfgoed. Dat terwijl er NIETS van te zien is in Nederland. We kunnen ons er maar niet te druk om maken, zolang ook carbidschieten op die lijst van Cultureel Erfgoed staat. De Neder-Germaanse Limes ligt blijkbaar op het zelfde niveau als carbietschieten, waar, na die doffe knal, ook niet meer van over blijft.

Maar wat versta je onder Cultureel Erfgoed? Is de bezetting van ons land door de Romeinen Cultureel Erfgoed? De Romeinen waren 'de plunderaars en rovers van deze wereld' zoals Tacitus dat eens omschreef.
De Romeinen moorden hele volksstammen uit, handelden in slaven en verheerlijkten ellende, onderdrukking, moord en doodslag. Voor hen waren gladiatorengevochten tot de dood erop volgde, volksvermaak.
De Romeinse maatschappij was gebaseerd op slavernij. Meer dan 200 miljoen slaven hebben het Romeinse rijk opgebouwd.

Is dat Cultureel Erfgoed?
Is de bezetting van ons land in W.O.2 door Duitsland Cultureel Erfgoed? Is het bombardement op Rotterdam in 1940 Cultureel Erfgoed? Is het slavernijverleden van Nederland Cultureel Erfgoed? Is de Beeldenstorm of de Inquisitie Cultureel Erfgoed? Zou dan de bezetting door de Romeinen van half Europa (ook al is het langer geleden) wel Cultureel Erfgoed zijn?
Degene die zo graag 'Romeintje' of 'Vikinkje' spelen, verheerlijken ellende, onderdrukking, uitbuiting, moord en doodslag.
"Het Verhaal van Nederland" is een in het voorjaar van 2022 uitgezonden TV.-serie van de ntr over de geschiedenis van 'ons' land, van Nederland.

Aflevering 2: Romeinen en Bataven.


De echte kenner van geschiedenis zal zich regelmatig verbazen over de meerdere kleine onzorgvuldigheden, maar zeker over de grote fouten en blunders die voorbij komen in deze TV-serie.
Maar is het wel allemaal 'vaderlandse' geschiedenis? Is het wel het verhaal van 'ons' land?


We laten hieronder twee historici aan het woord, maar er zijn meerdere voorbeelden te geven, dat de Bataven niet onze voorouders zijn. Hun geschiedenis heeft dus niets te maken met 'ons', maar ook niet met 'ons' vaderland.

"Slecht nieuws voor de ware liefhebbers van de Bataven, wij stammen niet van ze af! Bij de neergang van het Romeinse Rijk verdwijnen de Bataven eenvoudig uit beeld. Niemand weet precies waarheen. Ze kunnen dus onmogelijk onze voorouders zijn", aldus Charles Groenhuijsen in de TV-serie (en het erbij verschenen boek) "Verleden van Nederland". En wat schrijft
Stijn Heeren in zijn proefschrift? Voor een duurzame romanisering moeten we ten zuiden van de taalgrens zijn. Hij is er nu ook eindelijk van overtuigd dat de Betuwe te klein is om zoveel Bataafse legionairs te leveren. Daarmee verdwijnt het verhaal van de Bataven uit de Betuwe en uit Nederland.
Het verhaal van de Bataven in aflevering 2 als 'onze' voorouders kan geschrapt worden. Zij hadden niets met Nederland te maken en behoren niet tot 'onze' vaderlandse geschiedenis.

De visie van Albert Delahaye.
De geschiedenis van de Bataven en de klassieke Friezen (beter is te spreken van Fresones) heeft zich niet voorgedaan in het gebied dat nu Nederland heet. Het was de geschiedenis van Gallia en Frisia in Noord-Frankrijk.
De uitgangspunten van de traditionele geschiedenis dat de Renus bij de klassieke schrijvers de Rijn zou zijn en Germania Duitsland was, zijn volledig achterhaald. Er is in de klassieke teksten geen enkele aanwijzing te vinden die deze opvattingen zouden bevestigen, sterker, spreken ze zelfs tegen. Mela schrijft "Brittannia ligt recht tegenover de mondingen van de renus" (Chorographia III, 50). Plinius (Naturalis Historia, IV,90) gebruikt het woord Scaldis voor de renus, een keltisch woord voor "scheiding". Een tekst uit de 12e eeuw, dus lang voordat de latere mythen ontstonden, vertelt: "het oude Germania wordt tegenwoordig Francia genoemd". Meer voorbeelden zijn te vinden bij Renus en bij Germania.
Het is aan te raden dat de moderne historici eens de klassieke bronnen gaan lezen, zoals Tacitus, in plaats van de fabelschrijvers van de 16e en 17e eeuw maar klakkeloos te blijven napraten.Uitzending 2 over Romeinen en Bataven. (Opmerking onder de tekst).
Je leert en hoort dan toch ook weer heel wat 'nieuws' in deze TV-serie Zie de hieronder genoemde opmerkingen (1) tot en met (59). Of dit allemaal op waarheid gebaseerd is, valt ernstig te betwijfelen.

Dit is het verhaal van het land waarin we wonen. Een verhaal over mensen zo als jij een ik. Dit is ons verhaal (1). De aflevering begit met 58 v.Chr. in Kessel. Als de film begint wordt het plots 50 v.Chr. (2) In de laatste eeuw voor de jaartelling bereikt een machtig beschaving ons land (3). In onze streken waren er geen steden of zelfs maar dorpen (4). Gezien de eerste scenes vierden de Germanen alleen maar feest. Tot het jaar 58 voor nul. Dan krijgen ze voor het eerst de naam Germanen (5) en wordt er van alles over ze beweerd, meestal onterecht (6).

Tenminste, dat beweerde de Romeinse generaal Julius Caesar die voor het eerst ons land en onze bewoners beschrijft (7). In de Bello Gallico doet Caesar verslag van zijn veldtocten in Gallië en volgens Jasper de Bruin was Gallia het huidige Frankrijk, maar ook België en het huidige Zuid-Nederland hoorde daarbij (8).

Het boek van Caesar is behalve een oorlogsverslag ook een geografie (9). Hij vertelt daarin over rivieren, over volken, over versterkte hoofdplaatsen (10). Caesar komt met 8 legioenen onze kant op en heeft bepaald dat de Rijn voortaan de noordgrens van het Romeinse Rijk was (11). Onder de Rijn mogen de Galliërs wonen. Dat zijn stammen uit het huidige België en Frankrijk (12). Die zijn geschikt om in het Romeinse Rijk te worden opgenomen omdat Galliërs bereid zijn zich aan te passen (13). De Germanen niet, volgens Caesar, die zijn niet bereid zich aan te passen en moeten voortaan boven de Rijn blijven en worden met harde hand verdreven (14).

Stammen die niet weg konden komen werden uitgemoord. Het is de vroegst bekende massamoord uit de Nederlandse geschiedenis (15). Een aanwijzing daarvoor zijn de vele munten en sieraden uit deze periode die in het zuiden van Limburg gevonden zijn (16). Het is opvallend dat die munten ongeveer uit dezelfde tijd dateren (17). Caesar was geen lieverdje, maar bracht terreur en verderf (18).


Opmerkingen bij de tekst:

(1) Aardig in beeld gebracht, maar het gaat niet over ons land en het is niet ons verhaal. Zie hierboven.

(2) In 58 v.Chr., zelfs in 50 v.Chr. is er geen enkele Romein in ons land geweest. De oudste bewijzen voor de aanwezigeheid van Romeinen dateren uit 10 tot 27 ná het begin van de jaartelling. Lees meer bij Keizer Augustus.

(3) Die machtige beschaving bleek er een van diefstal, slavernij, moord en terreur te zijn.

(4) Tacitus schrijft daarover: Hun dorpen zijn niet samengesteld zoals bij ons uit naast en tegen elkaar staande huizen, leder omringt zijn huis met een vrije ruimte, wat bedoeld is als maatregel tegen brandgevaar (Tacitus, Germania hoofdstuk 16).

(5) Dat deze stammen hun namen van de Romeinen kregen is een hypothese, ofwel een nog te bewijzen opvatting. Oudere geschriften kenden al stamnamen, zoals bijvoorbeeld uit Het Oude Testament blijkt.

(6) Dat Julius Caesar de Germanen zo negatief beschrijft was bedoeld om eigen misdragingen te legitimeren en goed te praten, zoals ook terecht verteld werd. Lees hieronder wat Tacitus over de Germanen en Bataven schrijft.

(7) Dat Caesar ons land beschreven zou hebben is dan wel de algemene opvatting in historische kring, maar een volstrekte mythe. Dat Zuid-Nederland ooit tot Gallia gerekend werd is een nog nooit bewezen hypothese. Daar is geen enkel bewijs voor. Het zelfs zo dat ook België niet bij Gallia gerekend kan worden. Dat Caesar ooit in Nederland geweest zou zijn en zelfs Nijmegen gesticht zou hebben is een fabel uit de 17e eeuw, maar onder andere door de Gentse professor Hugo Thoen weerlegd. Hij heeft als archeoloog ruim 50 jaar naar bewijzen gezocht voor de aanwezigheid van Caesar in BelgiŽ, maar hij heeft nooit iets gevonden. En als Caesar nooit in BelgiŽ is geweest, dan kun je Nederland wel uitsluiten. Caesar had zijn basiskamp in Amiens en van daaruit bereidde hij zijn oversteek naar Brittannia voor, wat dan ook gebeurde vanaf Boulogne-sur-Mer bij het vaderland van de Bataven en dat was dus niet vanuit de Betuwe.

(8) Tenminste, volgens Stijn Heeren, maar die geografie hebben de historici van Nederland nooit goed begrepen en verkeerd toegepast omdat men nu eenmaal de opmerking onder (7) genoemd in het hoofd had.

(9) Dat de Bello Gallico de eerste beschrijving van Nederland was, zoals Stijn Heeren beweert, is een complete mythe. Het gaat, zoals de Titel van het boek al aangeeft, over de Gallische Oorlog. Zie bij (g).
  (10) Die versterkte plaatsen uit de tijd van Caesar zijn in Nederland nooit aangetroffen. Zie ook onder punt (7).

  (11) Niet Caesar heeft bepaald dat de Rijn de Noordgrens van het Romeinse Rijk werd, maar keizer Claudius in 47 ná Chr.

  (11) Ten zuiden en westen van de Rijn woonden echter ook meerdere Germaanse stammen. De Romeinse provincies Germania Inferior en Germania Superior lagen geheel ten zuiden en ten westen van de Rijn.

  (12) België? Zie punt (7). Binnen het Romeinse Rijk woonden verschillende Germaanse stammen. Zie ook punt (11).

  (13) Toch kwamen ook Gallische stammen in opstand tegen de Romeinen, zoals de Moriniërs en de Menapiërs. Nog afgezien van andere stammen waartegen de Romeinen steeds strijd hebben moeten leveren.

  (14) Dat de Germanen zich niet wilden 'aanpassen' zoals in de TV-serie wordt beweerd, is verre bezijden de waarheid. De Germanen accepteerden geen onderdrukking en uitbuiting en kwamen in opstand tegen de bezetter, zoals zij de Romeinen zagen. Zie bij de Varusslag en de Opstand van de Bataven. Ook de Friezen waren eerder (in 28 n.C.) in opstand gekomen.

  (15) Dat er een massamoord heeft plaats gevonden weten we alleen uit het boek van Caesar, maar archeologisch is daarvan geen bewijs gevonden. het zou gegaan zijn over de Eburonen. Lees meer over de Eburonen en bij de Overwonnenen.

  (16) Hoe manipuleert men de geschiedenis. Roymans meent met de muntschat van Amby te kunnen bewijzen dat er bij Kessel een veldslag plaats vond. Hij is volgens Paul van der Heijden wel de enige historicus die dat gelooft.

  (17) Met 'ongeveer' bewijs je niets, zeker niet als het over munten gaat. Lees meer over de zogenaamde Keltische munten, de Statères, bij de muntschat van Amby.

  (18) Het is goed dat aan de negatieve kant van Caesar en de Romeinse bezetting eens aandacht wordt besteed.
  Hopelijk gaan ook degene die zo graag 'Romeintje spelen' of een instelling als 'het Archeon' er eens terdege over nadenken wat men in werkelijkheid verheerlijkt en schrapt men de Romeinse periode als Cultureel Erfgoed.

Genocide. Van die moordpraktijken maken we in Nederland Cultureel Erfgoed en gaan we vrolijk Romeintjes spelen!

De ware geschiedenis van de Bataven komt niet overeen met wat in deze TV.-uitzending getoond wordt. (Ook hier enkele opmerkingen onder de tekst.)
De Bataven waren zeker geen 'barbaarse' stam zoals in deze aflevering wordt afgeschilderd. Ja, baarden en lange haren droegen ze, maar dat was in de Midddeleeuwen en daarna (zie de Nachtwacht van Rembrandt) een teken van welstand (19). Tacitus de levenswijze van de Bataven hoger aanslaat dan van die de Romeinen. Daarin komt de plaats en betekenis van vrouwen, de kleding, de rechtspraak, de huwelijkstrouw,de opvoeding van de kinderen, het huiselijk leven, de gastvrijheid en het begrafenisritueel ter sprake. Over slaven (die de Bataven ook hadden) schrijft Tacitus: 'Wat de slaven betreft: zij gebruiken die niet zoals bij ons gebeurt door hun bepaalde taken op te dragen. Eenieder beheert zijn eigen huis en haard. De meester legt de slaven een zekere betaling in graan, vee of stoffen op zoals aan een pachter en de slaaf heeft geen andere verplichtingen. De andere taken in het huis behoren aan de vrouw en aan de kinderen. Het gebeurt zelden dat een slaaf met de zweep krijgt, of wordt gestraft met de ijzers of gedwongen werk'. Ook schrijft Tacitus: "Daarginder wordt meer belang gehecht aan goede zeden dan elders aan goede wetten" (20).

Zo zouden de Bataven een eigen stad met de naam Batavenburg (21), bij het huidige Nijmegen (22), gekregen hebben van de Romeinen (23). Het levert naast enkele idyllische afbeeldingen ook die nieuwe naam Batavenburg op. Zie afbeelding hiernaast (24). Is zo'n stad opgegraven bij Nijmegen? De naam Bataven zouden ze gekregen hebben van de Romeinen en Bataven zou betekend hebben "mensen van het vruchtbare waterland" (25). Het zouden Barbaren zijn, volgens de Romeinse schrijvers (26).

De ware geschiedenis is dat de Bataven al in de Romeinse legers dienden voordat er ook maar één Romeins in Nederland was geweest (27). Kwamen die vanuit de Betuwe vrijwillig dienst nemen? Bovendien dienden de Bataven nog steeds in de Romeinse legers, nadat de Romeinen rond 300 uit Nederland vertrokken waren (28). Waren ze vrijwillig met de Romeinen meegegaan? Maar waar naar toe dan? Lees meer over de Bataven.

De afbeelding van de 'Batavenburg' is overigens nergen op gebasseerd. Zo'n stad met huizen heeft men in Nederland nergens aangetroffen dan in de fantasie van enkele historici.

Het is vergelijkbaar met de Romeinse stad die in de uitzendig getoond wordt, compleet met dappere Romein en bevallige jongedame, maar een stad die opvallend veel op de oude schoolplaten, zoals die van Isings lijkt (zie schoolplaat in de linker kolom). De Romeinen brachten geen bouwkunst en cultuur, maar slechts dood en verderf, wat wel bleek omdat er niets van bewaard is gebleven in de eeuwen daarna. Ook het volk dat door de Romeinen werd 'uitgemoord' (of niet meer genoemd werd?) was dat van de Eburonen, niet de Bataven.Fort Fectio bij Vechten zou een van de grootste en oudste Romeinse fort in Nederland zijn geweest. Eén van de....? Welke dan nog meer? Volgens de archeologie stamt het fort bij Vechten uit ca.40 n.Chr. Het fort (castellum) Fectio lag ook niet aan de Vecht, zoals in de traditie wel een geopperd werd.
De naam Fectio komt nergen voor in de bronnen, wel Fectione dat slechts op een altaarsteen (een dank-offer voor behouden vaart) van een schipper voorkomt, die afkomstig was uit Doornik (B) en gevonden is in 1869. Daarop staat dus geen Fectio, maar Fectione. Op de Peutingerkaart die steeds als de ultieme bron voor Romeins Nederland wordt gebruikt, staat ook nergens Fectio. Daar staat Fletione of Eletione, wat sinds de eerste toepassing van die kaart op Nederland (in 1887) als een 'verschrijving' geldt. Lees meer over Fletione.


Opmerkingen bij de tekst:

(19) Blijkbaar hebben de makers van de serie "Germania" en "Historia" van Tacitus niet gelezen. Daaruit blijkt de ware geschiedenis van de Germanen. Batavenburg is een (iets te) vrije interpreaties van Oppidum Batavorum of Batavodurum.

(20) Tacitus schrijft juist dat de Romeinen de rovers en plunderaars van deze wereld zijn. 'Daarginder' is 'ver van Rome' waar Tacitus schreef. Met dat 'elders' bedoelde Tacitus de Romeinse samenleving met zijn bachanalen en uitspattingen, zoals gladiatoren gevechten en mensen die voor de leeuwen werden gegooid.

(21) De naam Batavenburg is een volstrekt nieuwe naam, die nergens in de geschriften voorkomt. Wil men er een 'Nederlands' tintje aan geven?

(22) Bij en in Nijmegen is op meerdere plaatsen naar die stad gezocht, maar die is nooit gevonden. Zie de bevindingen van archeoloog Willems.

(23) Die stad zouden de Bataven gekregen hebben na de "Opstand van de Bataven". De stad zou gebouwd zijn door de Romeinen ter compensatie voor de Bataven toen de Romeinen Nijmegen verlieten in 104 n.Chr. Deze fabel gelooft toch niemand? Lees meer bij Nijmegen en Trajanus.

(24) De grootte van dat 'Batavenburg' is schromelijk overdreven. Dan zou er van zo'n in steen gebouwde stad toch wel ergens iets van gevonden moeten zijn?
  (25) Volgens de traditionele opvattingen kwamen de Bataven van midden-Duitsland en hadden ze zich al voor de komst van de Romeinen in de Betuwe gevestigd. In midden-Duitsland is toch geen sprake van 'vruchtbaar waterland'? De verklaring van de naam is duidelijk ingegeven door de onjuiste veronderstelling dat de Bataven zich vestigden in de Betuwe. De betekenis die Tacitus aan de naam Bataven geeft is 'dappere strijders', immers ze 'blonken uit in dapperheid', schrijft hij. En dapper waren ze zeker, waardoor ze ook in het Romeinse leger zeer gewaardeerd werden. Het Engelse woord battle of het Franse woord bataille (strijd) verwijzen nog het meest naar de oorspronkelijke betekenis van de naam Bataven.

  (26) Barbaren is in het tegenwoordige spraakgebruik dan wel onbeschaafde personen, maar oorspronkelijk betekende het mannen met baarden. Frederik Barbarossa, was ook geen barbaar, maar iemand met een rode baard.
  De Bataven waren ook geen 'broekmannen' zoals in de tv.uitzending wordt gesuggereerd, ook al droegen ze geen toga's.

  (27) Volgens Tacitus vestigden de Bataven zich in 'het onbewoonde uiterste deel van GalliŽ'. Daar hoorde de Betuwe in 58 vóór de jaartelling beslist niet bij?

  (28) Meerdere keizers hadden een lijfwacht van Bataven. Zo vijandig was die relatie dus ook weer niet.

Het volgende gegeven is van wezenlijk belang: (Opmerkingen onder de tekst).

Tot de derde eeuw, toen het klimaat opeens verslechterde en ons land getroffen werd door een reeks grote overstromingen (29). Tegen het jaar 300 zijn alle inwoners ten zuiden van de Rijn (30) opeens vertrokken. Ook de Bataven. Die laten nooit meer iets van zich horen (31). En eigenlijk is dat erg interessant want we hebben daar tot heden geen duidelijke verklaring voor (32), zegt Jasper de Bruin. Tegenwoordig hebben we het vermoeden (33) dat die ontvolking eigenlijk heel snel is gegaan (34). Te snel om door natuurlijke factoren (35) te zijn veroorzaakt. En hebben we het idee (36) dat er bepaalde gebieden (37) in Nederland misschien (38) bewust ontruimt zijn door de Romeinse overheid (39).


Nijmegen verandert in een spookstad (40). De wachttorens en forten van de Limes raken in verval. Van die hele multiculturele samenleving (41), van alle legerkampen en steden (42) in Nederland met al die nationaliteiten (43) blijft niets meer over.
Dat betekent dat boerderijen worden verlaten waar mensen in wonen (44). Ook de Romeinse villa's worden verlaten (45), de steden (46) worden verlaten. Een groot deel van de forten worden (47) verlaten. Dat zijn allemaal plekken waar op dat moment eigenlijk nauwelijks tot geen (48) mensen meer wonen, zegt Jasper. Akkers worden verlaten. Dus je krjgt een soort leeg gebied (49) met restanten van boerderijen en gebouwen daarin.

Zelfs de kunst van het stenen bakken wordt vergeten en zal pas over 700 jaar door kruisvaarders (50) worden herontdekt. Dat is de reden dat de meeste Romeinse gebouwen tot de grond toe werden gesloopt (51). De stenen werden hergebruikt om kerken te bouwen (52). Een mooi voorbeeld zijn die zuilen (53) in de paleiskapel van de oude de Valkhofburcht in Nijmegen, vertelt Daan. Het zijn de weinige sporen (54) die overbleven van een cultuur die honderden jaren lang (55) het zuiden van ons land beheerste. De Romeinen maakten een eind aan de prehistorie in ons land door als eerste de bewoners te beschrijven (56) en het gebied waarin ze woonden. De Romeinen vertrokken weer, evenals de meeste (57) bewoners. Wat bleef was het land en het water (58), dat ook in latere eeuwen een even grote bondgenoot als vijand zou blijken (59).

Opmerkingen bij de tekst:
(29) grote overstromingen: dus toch transgressies?

(30) Ook de inwoners ten noorden van de Rijn zijn vertrokken.

(31) De Bataven worden zelfs in de 5e eeuw nog genoemd in de Romeinse legers. De traditie was ook dat de Bataven rond 50 v.Chr. door de Romeinen vanuit Duitsland in de Betuwe waren geplaatst, zelfs voordat de Romeinen ooit in Duitsland waren geweest. Hoe verklaren historici dit?

(32) Voor de verklaring: zie punt (29).

(33) Op vermoedens kun je geen geschiedenis baseren.

(34) Eigenlijk? Een snelle ontvolking gebeurt juist als de boel overstroomt.

(35) De ontkenning van de transgressies is hardnekkig. Zie ook punt (4) t/m (6). Hoe kan het dan dat Romeinse relicten onder een dikke laag zeeklei gevonden worden of zelfs ver in zee (de Brittenburg)?

(36) Een idee is ook geen wetenschappelijk feit.

(37) Welke gebieden dat dan wel zouden zijn maakt wel nieuwsgierig. Daar wordt in deze aflevering geen informatie over gegeven.

(38) Het 'misschien' geeft slecht twijfel aan over dat eigen idee van punt (8). Fabelogie dus.

(39) Waarom zouden de Romeinen een gebied ontruimen waaruit ze zelf vertrokken zijn? Dat deden ze elders toch ook nooit, zoals in het verre oosten of in Dacië?

(40) Dat Nijmegen ooit een stad is geweest is wel altijd aangenomen, maar elk bewijs daarvoor ontbreekt. Ook archeologisch. Zie bij Nijmegen.

(41) Waarop dat 'multiculturele' is gebaseerd is een groot vraagteken.

(42) Welke steden zijn dat geweest? In Nederland bestonden in de tijd van de Romeinen geen steden, slechts enkele legerkampen.

(43) Welke 'nationaliteiten' worden hier bedoeld?

(44) In boerderijen wonen doorgaans toch mensen?

(45) worden moet zijn wordt: 'een groot deel' is enkelvoud.

(46) Romeinse villa's kwamen in Nederland alleen in Limburg voor en één in Brabant. Die in Limburg werden niet verlaten.

(47) Een groot deel... Welke forten werden dan niet verlaten?

(48) Nauwelijks tot geen? Hoeveel mensen zijn dat?
(49) Wat voor een 'soort' is een leeg gebied?

(50) De kunst van het stenen bakken werd niet vergeten, want als er niemand woont kan ook niemand dat blijven onthouden (zie punt (34) en (35). Het stenen bakken werd ook niet na 700 jaar, maar pas na het jaar 1200 heringevoerd, dus na 1000 jaar . (Bron: www.brabantserfgoed.nl).

(51) Waar vinden we de bewijzen van deze stelling? In westelijk Nederland zijn geen resten van Romeinse gebouwen bekend, slechts wat onduidelijke grondsporen.

(52) Hoe weet men dat? De oudste stenen kerken in Nederland zijn allemaal van na het jaar 1000, die van bakstenen kerken zelfs van na 1200 (zie punt 50).

(53) Die zuilen werden met Frederik Barbarossa in 1155 vanuit Duitsland meegebracht. Bewijs dat hij ze in Nederland vond is nooit geleverd. Andere zuilen zijn ook nooit gevonden, zelfs in Elst niet waar toch een tempel zou hebben gestaan. Het is allemaal pure speculatie.

(54) Weinige sporen? Welke dan nog meer niet of wel?

(55) De Romeinse aanwezigheid in Nederland langs de Rijn heeft slechts maximaal 200 jaar geduurd, met enkele kleinere en grote hiaten. Lees meer over de Romeinen.

(56) Welke Romeinen schreven over Nederland? En wat schreven ze? Dat de Romeinen over Nederland schreven is een hypothese, ofwel een nog te bewijzen veronderstelling.

(57) De meeste bewoners? Wie zijn dan wel gebleven toen het land overstroomde en waar woonden ze?

(58) Wat bleef was waterland. En op 'waterland' un je niet wonen. En of er nu 20 cm water staat of 2 meter, maakt geen uitzondering.

(59) Die bondgenoot of vijand blijkt wel uit de latere geschiedenis van Nederland tot heden. Dijkverhogingen blijken steeds noodzakelijk. Als er geen waterstaatwerken zouden zijn, zou half Nederland overstroomd en onbewoonbaar zijn.

Wat onder veel punten genoemd wordt geeft wel aan dat de historici het zelf ook niet weten. Zo blijven ze de mythen wel in stand houden en krijg je uitspraken als van Paul van der Heijden dat hij erg geschrokken is van de inhoud. Maar hij heeft toch zelf meegewerkt aan deze aflevering?


Die lege delta die achterbleef werd bevolkt door nieuwe groepen mensen, schrijft Groenhuijsen. En dat nu precies waar het om draait: die lege delta! Zoals aangegeven in aflevering 2, wordt er aan het eind van de derde eeuw geen archeologisch materiaal meer gevonden. En dat zal duren tot in de tiende eeuw, op meerdere plaatsen zelfs tot de elfde of twaalfde eeuw. Op enkele uitzonderlijke plaatsen worden in Zuid- en Oost-Nederland tussen de 7e en 8e eeuw nog vage sporen van bewoning aangetroffen, maar dat stelde allemaal niet veel voor. Het ging om individuele avonturiers en zeker niet over grote volksstammen.

En juist die nieuwe groepen mensen die 'ons' land bevolkten, waren 'onze' voorouders. Hoewel? Uit de vele genealogische bronnen en gegevens zoals DNA-onderzoek, maar ook uit de cijfers van het CBS blijkt de herkomst van de Nederlanders zeer divers. Uit afleveringen van de TV.-serie "Verborgen verleden", 'DNA-onbekend' en "Spoorloos" blijkt het telkens weer: de wortels van de 'Nederlanders' gaan terug tot alle werelddelen. Volgens het CBS blijkt ruim 22% van de huidige bevolking van Nederland (ruim 3,5 miljoen) een niet westerse (ruim 2 miljoen, Turkije, Marokko, Indonesië, Antillen, Suriname) en een westerse (rum 1,5 miljoen) oorsprong uit landen als Duitsland, België, gastarbeiders uit Spanje en Italië enz. te hebben. En dan hebben we het nog niet gehad over de immigratie in de 16e en 17e eeuw, zoals Joden uit de verschillende diaspora, de Franse Hugenoten of de Leidse textielarbeiders uit Vlaanderen. Nederland is vanouds een immigratieland. Lees meer over de herkomst van Holland en het Diets.Ga hier naar aflevering 3 over de Friezen en Franken

Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.