De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Abdijen en Kloosters van St.Willibrord.

Lang ging men er vanuit dat de eerste abdijen in de Lage Landen hun intrede deden al vroeg in de Frankische tijd op initiatief van zendelingen en bisschoppen zoals Sint-Willibrord.
In de traditionele opvattingen zou St.Willibrord een drietal klooster gesticht hebben en wel in Utrecht, in Echternach en in Susteren. Dit leidt men af uit de teksten waarin sprake is van Trajectum, Epternacum en Suastre.

De visie van Albert Delahaye.Abdij of Klooster?
Een abdij is een geheel van gebouwen dat gebruikt wordt door monniken of nonnen van een kloosterorde, onder leiding van een abt of abdis. Een van de belangrijkste gebouwen in een abdij is het klooster, dat ook los van een abdij kan bestaan en dan onder leiding van een prior of overste staat. Een abdij is doorgaans op de buitenwereld gericht, op prediking van het geloof, een klooster is meer een gesloten leefgemeenschap gericht op gebed.
De abdijen/kloosters gesticht door St.Willibord.
In de traditionele opvattingen zou St.Willibrord een drietal klooster gesticht hebben en wel in Utrecht, in Echternach en in Susteren. Dit leidt men af uit de teksten waarin sprake is van kloosters waar St.Willibrord verbleef in Trajectum, Epternacum en Souastre.Wat weten we uit de klassieke teksten?

Het klooster van Susteren. (Klik op de afbeelding voor een vergroting. Afbeelding uit 1653).
Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.