Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

De oorkonde uit het jaar 777.


De oorkonde uit het jaar 777 werd traditioneel toegepast op Nederland, omdat deze in Nijmegen uitgegeven zou zijn en over een schenking aan het bisdom Utrecht zou handelen. Echter beide premissen zijn onjuist. De ondertekening van Numaga heeft betrekking op Noyon waar Karel de Grote een nieuw paleis liet bouwen. In Nijmegen is daar geen spoor van gevonden. Zie bij Noviomagus.

Dat Utrecht de bisschopszetel van St.Willibrord zou zijn geweest is eveneens een onjuiste opvatting. Het bisdom van St.Willibrord lag in Francia, zoals hij zelf meedeelde, waar hij predikte onder de Fresones. Dat waren niet de Friezen in Friesland. maar de Friezen in het klassieke Frisia dat in Vlaanderen lag. Utrecht bestond niet eens in de 8e eeuw, dat is archeologisch wel aangetoond. Zie bij het bisdom Trajectum.

De uitleg van deze oorkonde met slecht en onbegrijpelijk Latijn heeft nogal wat moeilijkheden opgeleverd, maar ligt aan de basis van de veronderstellingen dat met Trajectum Utrecht werd bedoeld en met Dorestad Wijk bij Duurstede. Onze geschiedkundige zullen dit document daarom tot het einde der tijden tegen elke aanval blijven verdedigen. Maar Utrecht bestond nog niet in 777. (Citaat: R.van Veen, in Semafoor 2016-4).

Sinds door Albert Delahaye is vastgesteld dat Karel de Grote geen paleis had in Nijmegen maar in Noyon, en de bisschopszetel van St.Willibrord niet in Utrecht was maar in Tournehem en Dorestad niet Wijk bij Duurstede geweest kan zijn, maar in Frans-Vlaanderen lag, is daarmee ook vastgesteld dat de oorkonde uit 777 geen betrekking op Nederland had, maar op Frans-Vlaanderen. Alle overige plaatsen in die oorkonde genoemd en in Nederland onvindbaar zijn en verzwegen worden, zijn in Frans-Vlaanderen aan te wijzen, zoals de 4 foreesten.

Wat zou de kerk van St.Willibrord gehad hebben aan enkele ver van elkaar liggende bospercelen in een overstromingsgebied, wat Nederland toen was, terwijl de tussenliggende gebieden bestonden uit woeste gronden en ook van niemand was? Dan kon men de varkens (waar het hier o.a. om ging.) toch ook 'dichter bij huis' in de grond laten vroeten.

Lees meer over....... de oorkonde uit 777.
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .