Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

De archeologie.


De bewering dat de visie van Delahaye door het archeologisch onderzoek keer op keer wordt weersproken en zijn visie dan ook niet serieus genomen moet worden, is een grove onwaarheid. Vraagt men wat er dan door archeologisch onderzoek wordt weersproken, dan blijft men het antwoord schuldig. De bewering blijkt een dooddoener te zijn.

De waarheid is dat steeds opnieuw blijkt dat de archeologie de visie van Delahaye juist bevestigt. In Nijmegen is niets gevonden van een paleis van Karel de Grote, in Utrecht geen spoor van St.Willibrord, in Dokkum niets uit de tijd van Bonifatius, in heel Nederland niets van de Noormannen. In Wijk bij Duurstede is niets gevonden dat bewijst dat het over Dorestad gaat. Het grote volk van de Bataven of de Friezen blijven onvindbaar in Nederland. En als er dan eens een stukje Romeinse weg gevonden wordt wil dat nog niet zeggen dat het de weg van de Peutingerkaart is.

Als er ergens in Nederland serieus archeologisch onderzoek wordt gedaan, krijgt Delahaye steeds gelijk. Als voorbeeld mag de recente bevindingen in Asselt dienen, waarbij de conclusie is dat het roemruchte Vikingverleden de prullenbak in kan. Zie bij Asselt!

Ook op andere plaatsen ziet men hetzelfde: de archeologie bevestigt nergens de aangenomen geschiedenis. Zie voor verdere informatie de betreffende hoofdstukken. Te vaak wil men met verplaatsbare relicten, zoals munten, de aangenomen geschiedenis 'bewijzen'. Maar met munten bewijs je niets. Als men een Belgische Euromunt vindt in Nederland, is men dan in België? Of is die dan door een Belg verloren? Volgens de archeologen wel. En nadenkend iemand weet wel beter.
Zie het voorbeeld van de Dorestadmunt hiernaast. Munt van Dorestat (opschrift: DORESTAT FIT , in Dorestat gemaakt) waarvan er in heel Europa honderden gevonden zijn. In Nederland hangt men aan één gevonden munt de hele geschiedenis op van "Wijk bij Duurstede dat Dorestat zou zijn"! Met deze ene munt maakte men van Wijk bij Duurstede meteen ook maar een belangrijk handelscentrum! Deze munten worden in het buitenland overigens 'Merovingisch' genoemd. En van een verblijf van de Merovingen is in Nederland overigens nooit iets aangetoond of aangenomen. Daar spreekt men niet over. Een Merovingisch voortraject is in Nederland onbekend,zowel in Nijmegen, als in Utrecht en in Wijk bij Duurstede is er geen merovingische voorgeschiedenis bekend. En zonder merovingisch voorgeschiedenis, is er ook geen Frankische geschiedenis geweest. Dat wil niet zeggen dat er plaatselijk geen bewoning was, maar dat kan men niet Frankisch noemen. Zie daarvoor ook het boek van Annemarieke Willemsen.


Lees meer over....... de archeologie.
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .