Naar de beginpagina. Naar de volgende pagina.

Onvindbaar in Nederland, Luxemburg of Duitsland.


Meer dan 1600 plaatsnamen die voorkomen in de klassieke teksten zijn onvindbaar in Nederland, Luxemburg of Duitsland. Ook de toponymisten Gysseling (zie daar) en Blok (zie daar) kunnen deze plaatsnamen niet aan een Nederlandse plaats verbinden. Terwijl zij wel menen dat die plaatsen er moeten hebben bestaan.

In zijn studie toont Albert Delahaye aan dat deze plaatsen allemaal bestaan en voorkomen in samenhang met de teksten. Echter ze worden niet gevonden in Nederland, Luxemburg of Duitsland, maar in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Daar vormen ze een logisch geheel en is de onderlinge samenhang ook verklaarbaar.
Meer dan 500 plaatsen genoemd in de Batua en Taxandria worden in de Nederlandse Betuwe of in Noord-Brabant niet gevonden. In Frans-Vlaanderen liggen ze allemaal.
Honderden plaatsnamen uit de klassieke historische bronnen zijn onvindbaar in Nederland, Duitsland of Luxemburg.


Lees meer over....... de historische verplaatsingen van plaatsnamen.

Lees meer over namen van plaatsen bij Toponymie, Continuïteit, Deplacements Historiques, Asselt, Deventer, Dokkum, Wichmond, Wijnaldum e.a., Zelhem, Zutphen, Echternach en Amersfoort en veel andere plaatsen in Nederland.

Maar ook bij Het Cartularium van Egmond en de Oorkonden van Echternach en Keulen.

Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .