De ware geschiedenis van Nederland in het eerste Millennium.

Het staat tekstueel en archeologisch volkomen vast dat:
 • Karel de Grote geen paleis in Nijmegen heeft gehad: zijn Noviomagus was Noyon.
 • St.Willibrord nooit bisschop van Utrecht is geweest: Utrecht is pas na 900 ontstaan.
 • De Noormannen nooit in Nederland hebben geplunderd, maar in het rijke Francia.
 • Bonifatius niet in Dokkum is vermoord. Dokkum bestond niet eens in 754.

  Het is onbegrijpelijk dat ook tegenwoordige historici, die toch beter zouden moeten weten,
  zo blijven vasthouden aan de mythen, terwijl ze geen enkel verweer tegen de visie van Albert Delahaye
  kunnen inbrengen, dan slechts het herhalen van de nooit bewezen traditie. • Julius Caesar is nooit in Nederland geweest.

  De Romeinse "Limes Germanicus" lag op de taalgrens.

  Het klassieke Germania was Frans-Vlaanderen.  Honderden bewijzen spreken de Nederlandse tradities tegen.

  Steeds meer historici bevestigen het gelijk van Albert Delahaye.

  De wetenschap en de opvattingen van Albert Delahaye.

  De zekerheden die het gelijk van Albert Delahaye aantonen


  De St.Willibrordus-mythe in Utrecht.

  Karolingisch Noviomagus was Noyon.

  Eerste-dag-uitgifte in 1968 van een bijzondere postzegel bij de 1200-jarige herdenking van de kroning van Karel de Grote te Noyon
  Eerste-dag-uitgifte in 1968 van een bijzondere postzegel bij de 1200-jarige herdenking van de kroning van Karel de Grote te Noviomagus-Noyon op 9 oktober 768.
  Het boek De Ware Kijk Op... is te bestellen voor €15,00 (euro), excl.verzendkosten.

  L'histoire de la Hollande du début de l'epoque romaine jusqu'au douzième siècle
  Résumé. Summary.
  Information en Francais de Jacques Fermaut.

  'Vlaanderen in het eerste millennium'

  Nijmegen, Utrecht en Dokkum en veel andere plaatsen hebben een 'geleende' geschiedenis.

  Een zeer uitgebreide website over de visie van Albert Delahaye, met bronnen en verwijzingen, vindt U hier.


  Eeuwenlang hebben Duitse en Nederlandse geschiedkundigen (tot aan het einde van de 19e eeuw waren dat geestelijken en rechtsgeleerden die wat Latijn kenden en een liefhebberij in geschiedenis hadden!) geprobeerd om allerlei interessants of roemrijks uit de algemene geschiedenis in de eigen streek te plaatsen. Helaas is in de 20ste eeuw bij de opkomst van de geschiedenis als wetenschap geen grote schoonmaak gehouden, maar is men op de oude opvattingen blijven voortborduren. Toch spraken veel historici en archeologen in het verleden ook al ernstig hun twijfel uit over veel van die traditioneel hier geplaatste geschiedenis. Zie hun bevindingen bij Twijfel, Ongelooflijk en Citaten.
  Dat daaruit verwarring is voortgekomen is niet verbazingwekkend. Wel verbazingwekkend is dat die oude opvattingen in de 21ste eeuw door het merendeel van de geschiedkundigen en archeologen nog steeds vrijwel kritiekloos worden gehandhaafd, ook al zijn ze aantoonbaar onjuist. Hun loyaliteit tegenover voorgaande generaties is zˇ sterk, dat geen van hen ooit een overtuigende poging heeft ondernomen om zelfs maar een paar zwakke argumenten van Albert Delahaye te weerleggen. En als ze het toch probeerden maakten ze fout op fout. Zie bij wetenschap.  Wilt U meer weten of heeft U belangstelling voor een onthullende lezing?
  Contact per email. Copyright © 1997 G.B.M. Delahaye
  KvK-nummer: 57940460.
  Laatste wijzigingen en/of toevoegingen d.d. 14 november 2018.
  Lees meer over de geschiedenis van 200 jaar Katholiek Lager Onderwijs in Amersfoort.