Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

De hoofdpersonen in de 'vaderlandse' geschiedenis in het eerste millennium.

De hier genoemde personen worden dan wel algemeen gezien als 'vaderlandse geschiedenis' maar zijn voor Nederland volkomen legendarisch. Ze zijn nooit in Nederland geweest en hebben er ook vanouds geen sporen van achtergelaten. De mythen van hun aanwezigheid stammen uit de 12e tot 17e eeuw, waarbij de ene aangenomen mythe de opstap was voor andere mythen. Toen eenmaal in de 13e eeuw aangenomen was dat St.Willibrord in Utrecht geresideerd had, kwam Karel de Grote in de 15e eeuw Nijmegen terecht. Met St.Willibrord en Karel de Grote volgden ook andere predikers zoals Bonifatius, Lebuinus enz. naar Nederland (en Duitsland), zonder van hun aanwezigheid ook maar een enkel bewijs te leveren dan slecht een overeenkomt van een plaatsnaam. Dockinchirica werd Dokkum, Daventria werd Deventer en Oudezeele werd Oldenzaal.
Sint Willibrord en St.Bonifatius kennen veel verschijningsvormen.
Beelden in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.


De visie van Albert Delahaye.
Het is een evident feit dat met de verplaatsing van klooster (zie daar) en de documentatie, ook verschillende predikers meeliften in deze deplacements historiques. Voor de historici is het een onverteerbare zaak, dat deze historische ontdekking van een 'buitenstaander', een niet-historisch opgeleid iemand kwam, te meer nog omdat zij met hun neus op feiten, personen, geografie, stratigrafie en historische naamkunde uit hun eigen streek werden gedrukt, die zij nooit hadden opgemerkt. Met andere woorden: alle mooie verhaaltjes, die personen en gebeurtenissen in Holland, Utrecht, Friesland en Groningen situeren, worden ten stelligste tegengesproken door de archeologie omdat een bevestiging ervan ontbreekt.
Men kan zonder meer aannemen, dat er veel meer doublures zijn dan ik heb gesignaleerd. Tevens kan men vooropstellen, dat zij niet altijd dezelfde oorzaak hebben gehad. De meest voor de hand liggende aanleiding: de migratie van een groep personen die hun plaatsnaam en heiligen naar een andere streek meenemen, is niet noodzakelijkerwijs de enig mogelijke. In elk geval is niet te weerspreken dat achter deze doublures een groot historisch vraagstuk er zijn wel meer mythen aan te wijzen, waarbij feiten en personen op betrekkelijke korte tijd zijn verplaatst. Opvallend hierbij is dat de verering van enkele heiligen in de oorspronkelijke streek niet verdwenen is en plaatsnamen ook dubbel voorkomen.
Het plaatsen van personen op een niet bestaande plaats veroorzaakte de nodige mythen. De eerste absoluut noodzakelijke voorwaarde voor het lokaliseren van een historische plaatsnaam, namelijk het bewijs dat ter plekke een plaats bestond, werd door de mythen uit het oog verloren. Het eerste fundament van elk historisch onderzoek, in dit geval zelfs een breed fundament van de 4e tot de 12e eeuw, is uit hoofde van de mythen gratis aangenomen, terwijl er in de bronnen over deze acht eeuwen geen spoor van te bekennen is.

*De Romeinen
*Julius Caesar
*Julius Caesar in Nederland?
*Karel de Grote
Mythen, sagen en legenden
en Einhard

De predikers van het Christendom:


St.Willibrord

St.Bonifatius

St.Ansgarius

St.Liudger

St.Lebuinus

St.Amandus

St.Ansfridus

St.Plechelmus


Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.